Sporting Experience Nederland Foundation (SENF)

Sport biedt een positieve basis om gedragsproblemen van kinderen, jongeren en volwassenen aan te pakken. Sporten spreekt mensen aan en benadrukt de mogelijkheden in plaats van de problemen.

Gedragsproblemen Kinderen, jongeren of volwassenen met gedragsproblemen functioneren moeilijker in het sociale verkeer en hun gedrag kan ook problemen opleveren in de buurt. Meer dan 600.000 jongeren in Nederland hebben te maken met gedragsproblemen, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut (2010). Ongeveer 30 procent (185.000 jongeren) van hen lijdt aan een gedragsstoornis. Voor deze groep kan sporten belangrijk zijn, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Maar juist deze jongens sporten het minst ten opzichte van de rest van hun leeftijdgenoten. Dit geldt vooral voor kinderen met emotionele problemen.

Positieve effecten sportdeelname Goed georganiseerde en begeleide sport kan leiden tot verbeterde relaties met leeftijdgenoten, vergrote zelfwaardering en verbeterde sociale vaardigheden. Bij het sporten leren de kinderen, jongeren, volwassenen bijvoorbeeld afspraken na te komen en gezag te aanvaarden. De coach of begeleider speelt hierbij een belangrijke rol. De rol die sport kan spelen bij mensen met gedragsproblemen is afhankelijk van het soort probleem, zo blijkt uit onderzoek van Verwey-Jonker (2010). Per type gedragsprobleem zijn er verschillende voorwaarden voor een succesvolle sportdeelname. Voor sommige mensen is gewoon sporten op een sportvereniging mogelijk, anderen zijn meer gebaat bij een gericht sportaanbod waar rekening gehouden wordt met hun specifieke kenmerken.

Traject SENF zet sport in om probleemgedrag en problemen van jongeren in de jeugdhulpverlening aan te pakken. Uit de evaluatie Sport zorgt (2011) blijkt, dat trainers en hulpverleners gedragsverbetering zien bij het merendeel van de deelnemers. Ruim driekwart van alle deelnemers heeft zich verbeterd op vlakken als zelfvertrouwen, zelfbeeld, zelfdiscipline, doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden. Het project was onderdeel van het vijfjarig programma Meedoen Alle Jeugd door Sport (2006-2010) van het ministerie van VWS. SENF maakt sporten en bewegen mogelijk voor kinderen en jongeren met: – psychosociale / psychiatrische problematiek – AD(H)D – autisme – alcohol en/of drugs problematiek

Wat is SENF? Samen met de deelnemer(s), ouders en/of begeleiding stellen wij een sportprogramma samen. Ieder programma is afgestemd op de mogelijkheden en interesse van de sporter en is op maat gemaakt.

Het doel van SENF Sport en bewegen als middel gebruiken om het zelfbeeld op een positieve manier te beïnvloeden. Tevens is het belangrijk om succeservaring op te doen en te leren omgaan met emoties en gevoelens.

De voordelen van SENF verbeteren van het zelfbeeld – ontwikkelen van persoonlijke groei – uitlaatklep om opgekropte emoties en gevoelens te uiten en te reguleren – innerlijke rust door actief bezig te zijn met sporten en bewegen – de vraag en de interesse van de cliënt staat centraal – plezier hebben en houden staat te allen tijden voorop.